Bli sertifisert kursholder i VIPS praksismodell

Bli sertifisert kursholder i VIPS praksismodell


When?

Start time: Wednesday 08:30 (30 May)
End time: Thursday 15:00 (31 May)

Where?

Clarion Hotel The Edge
Kaigata 6, Tromsø

About

Bli sertifisert kursholder i VIPS praksismodell!

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med høyskoleutdanning, som arbeider innen kommunehelsetjenesten eller spesialisthelsetjenesten, til å bli sertifiserte kursholdere for Basiskurs i VIPS praksismodell.

Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan holde Basiskurs i VIPS praksismodell for ansatte i kommunehelsetjenesten.

Kursholderkurset utgjør første og største del av kursholdersertifisering for VIPS praksismodell. Deltagere på kursholderkurset får utdelt komplett undervisningsmateriell til basiskurset med opplegg, innspilte foredrag på minnepinne og refleksjonsspørsmål.

Det anbefales å lære opp to kursholdere som kan holde kurs sammen.

Grunnleggende i VIPS praksismodell:
V - alle mennesker har samme verdi, uavhengig av alder og kognitiv funksjon
I - omsorgen er individuell tilrettelagt
P - å ta perspektivet til personen med demens, se verden slik personen med demens ser den
S - et støttende sosialt miljø

Målgrupper:
Sykepleiere/helsepersonell med høyskoleutdanning som arbeider i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Kurset er også aktuelt for personell med undervisning/fagutvikling som del av sin arbeidsbeskrivelse.

Kurset søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og i ergoterapi. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning etter gjennomgått kurs.

PROGRAM
Kursholdere: Marit Mjørud og Janne Røsvik,
begge Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
Mål for kurset:
1. Å lære VIPS – praksismodell
2. Å lære å holde basiskurs
1. DAG : PERSONSENTRERT OMSORG
08.30-09.00 Registrering
09.00-10.15 Velkommen
Pasientens perspektiv
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Å påvirke verdier i avdelingen
Kitwoods modell
Filmer og diskusjon
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.30 VIPS-rammeverket
VIPS praksismodell (VPM)
13.30-13.45 Pause
13.45-16.00 Roller og funksjoner i VIPS praksismodell

2. DAG: VIPS -PRAKSISMODELL OG KURSHOLDERS FUNKSJON
09.00-10.15 Fagmøtet i VIPS praksismodell
Filmer og diskusjon
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Kartleggingsskjema og dokumentasjon i VIPS praksismodell
Praktiske øvelser
11.30-12.15 Lunsj
12.15-13.15 Kursholders oppgaver etter basiskurset
13.15-13.25 Pause
13.25-15.00 Introduksjon av VPM i avdelingen
Med forbehold om endringer i programmet

Pris: 3500,-
Påmeldingsfrist: 15.02.2017

Info og påmelding finner du her, https://butikk.aldringoghelse.no/2018/vpm-kursholderkurstromso30.-31.mai-2018Upcoming events at Clarion Hotel The Edge

Make-up kurs og Fotoshoot med Synnøve Sorthe, Tromsø

Make-up kurs og Fotoshoot med Synnøve Sorthe, Tromsø

Friday 18:00 (01 June)
Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Make-up kurs og Fotoshoot med Synnøve Sorthe, Tromsø

Make-up kurs og Fotoshoot med Synnøve Sorthe, Tromsø

Saturday 12:00 (02 June)
Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Eva Weel Skram // The Edge

Eva Weel Skram // The Edge

Saturday 19:30 (27 October)
Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Events around Clarion Hotel The Edge

Informasjonsmøte om fosterhjem
100 m »

Informasjonsmøte om fosterhjem

Thursday 19:00 (14 June)
Quality Hotel Saga, Tromsø

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø
100 m »

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø

Wednesday 19:00 (29 August)
Quality Hotel Saga, Tromsø

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø
100 m »

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø

Wednesday 19:00 (26 September)
Quality Hotel Saga, Tromsø

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø
100 m »

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø

Wednesday 19:00 (14 November)
Quality Hotel Saga, Tromsø

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø
100 m »

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø

Wednesday 19:00 (12 December)
Quality Hotel Saga, Tromsø

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø
100 m »

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø

Thursday 19:00 (25 October)
Quality Hotel Saga, Tromsø

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø
100 m »

Informasjonsmøte om fosterhjem - Tromsø

Wednesday 19:00 (30 May)
Quality Hotel Saga, Tromsø

Riksteatret presenterer Kollaps i kulissene
450 m »

Riksteatret presenterer Kollaps i kulissene

Friday 19:00 (14 September)
KulturHuset i Tromsø, Tromsø