Upcoming events at Scandic Stavanger Forus

Temakveld Pårørende

Temakveld Pårørende

Wednesday 18:00 (17 January)
Scandic Stavanger Forus, Stavanger

Samvirkekonferansen 2018

Samvirkekonferansen 2018

Thursday 11:00 (18 January)
Scandic Stavanger Forus, Stavanger

Utviklingskonferansen 2018

Utviklingskonferansen 2018

Thursday 08:00 (22 February)
Scandic Stavanger Forus, Stavanger

Pink Party Veldedighetsarrangement

Pink Party Veldedighetsarrangement

Saturday 18:00 (10 March)
Scandic Stavanger Forus, Stavanger

Events around Scandic Stavanger Forus

Medlemsmøte - 13.desember

Medlemsmøte - 13.desember

Wednesday 18:00 (13 December)
2020park, Stavanger

Vi synger julen inn

Vi synger julen inn

Sunday 18:00 (17 December)
Gausel Kirke, Stavanger

Veldedighet Løp - 26. final WOSP

Veldedighet Løp - 26. final WOSP

Saturday 11:00 (13 January)
Lura Bydelshus, Sandnes

Signering med Tore Renberg

Signering med Tore Renberg

Friday 12:00 (22 December)
Norli Kvadrat, Sandnes

Åpningsfest

Åpningsfest

Saturday 12:00 (06 January)
Lurabyen, Sandnes

Julebord for ungdom

Julebord for ungdom

Friday 19:00 (15 December)
Lura kirke, Sandnes

Pete Johansen komer i kjeleren til Lefi

Pete Johansen komer i kjeleren til Lefi

Saturday 19:00 (17 March)
SKA- småkonsertarrangørene, Sandnes

Helldorado i kjelleren til Leffi

Helldorado i kjelleren til Leffi

Saturday 19:00 (20 January)
SKA- småkonsertarrangørene, Sandnes


Smart Produksjon Norge 2017

Smart Produksjon Norge 2017


When?

Start time: Tuesday 09:00 (05 December)
End time: Wednesday 15:00 (06 December)

Where?

Scandic Stavanger Forus
Bjødnabeen 2, Stavanger

About

Automatiserte løsninger, ny teknologi og kvalifisert og kompetent arbeidskraft er våre viktigste fortrinn i smart produksjon, noe som kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. For å lykkes i krevende tider må man evne å lære av hverandre på tvers av tradisjonelle industrigrener. Olje- og gassindustrien har vært en bærebjelke for norsk industri, men opplever nå krevende tider som følge av fall i oljeprisen og investeringsreduksjoner. Hva så med fastlandsindustrien som Norge også har lange tradisjoner med? Tiden er inne for at vi sammen sikrer at Norge etablerer en innovativ og smart produksjon som gjør oss konkurransedyktig i både eksisterende og helt nye produkter.

Konferansen vil bestå av følgende hovedtemaer:
• Smart produksjon: ny teknologi – nye metoder, brukererfaringer ved industriell digitalisering
• Omstilling: Kompetanseutvikling og nye forretningsmodelle
• Samhandling i digital- produktutvikling og produksjon
• Skytjenester og økt verdiskapning ved analyse av data
• Trender og utvikling

Det vil bli bedritsbesøk til to bedrifter, Laerdal Medical AS og Robotic Drilling Systems AS.